Waar staan wij voor?

In het licht van Gods grote liefde willen we als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, onder leiding van de Heilige Geest leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf. Om dit christelijke leven tot ontwikkeling te laten komen zijn we bereid ons, persoonlijk en samen, te oefenen in: