Kringen

Onze gemeente telt een aantal huis- en Bijbelkringen waar gemeenteleden zich samen over de bijbel buigen, elkaar opbouwen in het geloof en oog hebben voor elkaar. De kerkenraad stimuleert gemeenteleden om als het kan aan één van deze kringen deel te nemen. Deze kringen staan ook open voor mensen die nog zoekend zijn in het geloof.

Zoekt u een voor u geschikte kring dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor het kringwerk: Mevr. IJ. Oostenbrug - de Vries, e-mail:


Bijbelstudiekring

Eens per drie weken op woensdagavond komt de bijbelstudiekring bij elkaar bij één van de leden aan huis. Ook niet-gemeenteleden zijn van harte welkom.

Contactpersoon: Dhr. W. Ferwerda, e-mail:


Emmaüskring

De Emmaüskring is een aantal jaren geleden ontstaan als vervolg op de Emmaüscursus maar functioneert nu als een gewone huiskring. Er is een open sfeer en we respecteren elkaars mening. We proberen samen Bijbelse antwoorden te vinden op alledaagse vragen, en komen daarvoor eens per twee weken samen op woensdagavond. Je hoeft geen lid te zijn van onze gemeente om deel te nemen aan de kring.

Contactpersonen: Dhr. S. Oostenbrug en mevr. IJ. Oostenbrug - de Vries, e-mail:


Gebedskring

Deze gebedskring komt elke woensdag van 08:00 - 09:00 uur bij elkaar om voorbede te doen voor gemeente en leden daarvan.

Contactpersoon: Mevr. H. Wolters - van de Herberg, e-mail:


Bijbelstudie- en gesprekskring

Wisselend eens per twee of drie weken komt de woensdagavond-Bijbelkring bij elkaar bij één van de leden aan huis.

Contactpersoon: Mevr. E. Post-Hiemstra, E-mail:


Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging komt eens per 14 dagen op donderdag bij elkaar bij één van de leden aan huis.

Contactpersoon: Mevr. G. Waaning-Louw, e-mail:

 

Vrijdagavondkring

Deze kring komt om de twee à drie weken bijeen bij fam. van Rhijn.

Contactpersoon: Dhr. G. Piet, E-mail:  


Zie ook de agenda voor vergaderplaatsen en aanvangstijden.