Kerkdiensten

Deze diensten zijn via Kerkomroep.nl te beluisteren en via het prekenachief te bekijken bij YouTube (door op de link te klikken).

Tevens worden onze diensten uitgezonden via een livestream op YouTube. Volg de link op de agenda pagina.

In de dienst staat de verkondiging van het evangelie centraal. Verder wordt er gezongen en gebeden. De dienst duurt ongeveer een uur.


Heilig Avondmaal

Op de tweede zondag van de 'even' maanden wordt het heilig avondmaal gevierd. Daarbij wordt het lijden, sterven en de opstanding herdacht van onze Heer Jezus Christus. Gasten die belijdend christen zijn en ook in hun eigen kerk gerechtigd zijn om het heilig avondmaal mee vieren zijn van harte welkom aan de avondmaalstafel.

Er wordt één collecte per dienst gehouden. Tijdens de viering van het heilig avondmaal is de inhoud van de offerbekers aan tafel als regel bestemd voor de diaconie.

Tijdens de dienst is er een crèche voor de kleintjes en een bijbelklas voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool.


Koffie drinken na de dienst

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Ook u bent daarbij uiteraard hartelijk welkom!

Contactpersoon: