NGK Amstelveen

Onze gemeente behoort tot de kring van 89 Nederlands Gereformeerde kerken in Nederland. Leden van de gemeente wonen, behalve in Amstelveen, ook in Amsterdam Buitenveldert, Mijdrecht, Ouderkerk a/d Amstel, Uithoorn en Aalsmeer.

Onze gemeente wil een christelijke gemeente zijn. Een gemeente die zich afhankelijk van de Here God stelt, gehoorzaam wil zijn aan Zijn Woord, dat, naar wij geloven, gezag heeft over heel ons leven. Als kern van ons belijden staat het evangeliewoord: "Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (evangelie van Johannes 3:16 NBV).

Centraal in het gemeenteleven zijn de zondagse kerkdiensten. Er wordt eens per maand een kerkblad uitgegeven. Daarin vindt u gegevens over het wel en wee van de gemeente, over de kerkdiensten en over alle andere activiteiten die er zijn. Op verzoek wordt het u per e-mail toegezonden.