Commissies

Commissie van Beheer

De commissie van Beheer draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk.

Voorzitter: Dhr. W. T. Haitsma
E-mailadres:

Secretaris: Mevr. J. B. Haitsma
E-mailadres:

Voor verhuur van kerk en/of zalen:
Mevr. P. Schuiling van der Laan
Telefoon 020 - 643 24 01
E-mailadres:


Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie zoekt mogelijkheden om contacten te leggen met mensen buiten onze gemeente die openstaan voor het christelijk geloof.

Contact: Dhr. W. Ferwerda
E-mailadres:


PR-commissie

Het doel van de PR-commissie is meer uniformiteit te brengen in de informatie binnen onze gemeente en vooral ook naar buiten toe. Op deze manier willen wij de naamsbekendheid van de Immanuëlkerk vergroten en dienstverlenend zijn bij activiteiten die door onze gemeente worden georganiseerd.

Contact: Dhr. H. van der Stroom of Dhr. W. Ferwerda
E-mailadressen: ,


Zendingscommissie

Onze gemeente steunt het zendingswerk van de Zendingsvereniging van Den Haag, Leerdam en Bunschoten-Spakenburg in het Nqutu-district, Natal in Zuid-Afrika. Het zendingswerk heeft als belangrijkste doel de jonge kerk verder te helpen naar geestelijke en financiële zelfstandigheid.

Secretaris van de zendingscommissie: Mevr. J.B. Haitsma
E-mailadres:


Werkgroep Steunverlening Buitenland

De Werkgroep Steunverlening Buitenland heeft als taak de kerkenraad te adviseren welke aanvragen voor buitenlandse steun op het collecterooster kunnen worden geplaatst. Daarnaast geeft de Werkgroep achtergrondinformatie over de collectedoelen en geeft zij publiciteit aan (landelijke) acties, gericht op buitenlandse (vervolgde) christenen en naastenliefde.

Secretaris: Mevr. G. Waaning-Louw
E-mailadres: