Agenda

Hieronder staan de agenda van de kerkdiensten van de Immanuëlkerk, de algemene agenda, en de agenda's van de Alphacursus en de Emmaüscursus.


Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Collecte Bijzonderheden
01 dec 09.30 ds. J.C. Schaeffer, Nunspeet Kerk 1e Advent
08 dec 09.30 ds. C.D. Affourtit, Amsterdam Diaconie 2e Advent, Viering Heilig Avondmaal
15 dec 09.30 ds. J.C. Kleingeld, Putten Wycliffe 3e Advent
22 dec 09.30 ds. J. Horsman, Zwolle Kerk 4e Advent
  19.00 Zangdienst    
25 dec 09.30 ds. P.J.H. Krol, Weesp Kuria Kerstfeest
29 dec 09.30 ds. S.J. Maliepaard, Barneveld Sizanani  
31 dec 19.00 ds. J. van Helden, Amsterdam Spanjewerk Oudejaarsavond
2020        
01 jan 10.30     Nieuwjaarsontmoeting
05 jan 09.30 ds. C.D. Affourtit, Amsterdam Kerk  
         

Algemeen

Datum Omschrijving Tijd Plaats
05 dec Koffieochtend 10.00 Immanuëlkerk
10 dec Kerkenraadsvergadering 19.30 Immanuëlkerk
11 dec Emmauskring 19.45 I. Schuiling
12 dec Vrouwenvereniging (kertsvergadering) 19.30 T. Verkerk
18 dec Bijbelstudie- en gesprekskring 20.15 Fam. Post
19 dec Ontmoetingsmaaltijd vanaf 18.00 Immanuëlkerk
20 dec Seniorenbijeenkomst 14.00-16.30 Immanuëlkerk
22 dec Zangdienst 19.00 Immanuëlkerk
2020      
01 jan Nieuwjaarsontmoeting 10.30 Immanuëlkerk
       

Uiterlijk 22 december kopij inleveren voor mededelingenblad januari 


Alphacursus

Datum Omschrijving Tijd Plaats
  - Introductie avond (SHK) 19.30  
  - Is er meer? (saai, onwaar en achterhaald) 18.30-21.00  
  - Wie is Jezus? 18.30-21.00  
  - Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? 18.30-21.00  
  - Hoe kun je geloven en hoe leidt God ons? 18.30-21.00  
  - Bidden en bijbel lezen, waarom en hoe? 18.30-21.00
  - Hoe kan ik het kwade weerstaan?  18.30-21.00  
  - Wie is de Heilige Geest 18.30-21.00  
  - Wat doet de Heilige Geest?
- Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
10.00-16.00  
  - Alphadienst 09.30  
  - Slotavond 18.30-21.00  

De exacte data voor de cursus zijn nog niet bekend. Zodra ze bekend zijn, zullen ze hier worden vermeld.

Nadere informatie: Dhr. W. Ferwerda, telefoon: 06 - 50 97 99 02
E-mailadres:

Nadere informatie: Dhr. E. Holsappel, telefoon: 06 - 42 80 74 84
E-mailadres:Emmaüscursus

Datum Omschrijving Tijd Plaats
       

De data voor de cursus zijn nog niet bekend. Zodra ze bekend zijn, zullen ze hier worden vermeld.

Deze cursus is bestemd voor mensen die de Alpha-cursus hebben gevolgd, oud-cursisten, gemeenteleden, gastleden en belangstellenden. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Nadere informatie:
Dhr. W. Ferwerda
Telefoon: 020 - 643 34 06
E-mailadres: