Agenda

Hieronder staan de agenda van de kerkdiensten van de Immanuëlkerk, de algemene agenda, en de agenda's van de Alphacursus en de Emmaüscursus.


Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Collecte Bijzonderheden
01 jan 10.30 ds. C.J. van Rhijn   Nieuwjaarsontmoeting
07 jan 09.30 ds. W.J. v.d. Linde, Barneveld  Kerk  
14 jan 09.30 ds. C.J. van Rhijn Zending  
21 jan 09.30 ds. C.J. van Rhijn Kerk  
28 jan 09.30 ds. C.J. van Rhijn WSB M.A.F
         

Algemeen

Datum Omschrijving Tijd Plaats
03 jan Emmaüskring. Kaarten op tafel 19.45 I. Schuiling
03 jan Bijbelstudiekring. Rom. 10 20.00 IJ. Postma
04 jan Koffieochtend voor belangstellenden 10.00 Immanuëlkerk
09 jan Bijbelstudie- en gesprekskring. Zondag 35+36+37 uit HC 20.15 Fam. Post
10 jan Huiskring. Paulus beter begrijpen hfdst 5 14.30 T. Verkerk
10 jan Kerkenraadsvergadering 19.30 Immanuëlkerk
11 jan Vrouwenvereniging. Op weg naar de nieuwe aarde. #2 19.30 C. Grunewald
17 jan Emmaüskring. Vreugde als levensstijl  19.45 H. v.d. Stroom
21-28 jan Week van gebed (ma 22 - vr 26 jan 19.30-20.00 uur)    
24 jan Bijbelstudiekring. Rom. 11 20.00 Fam.Grunewald
24 jan Bijbelstudie- en gesprekskring. Zondag 38+39+40 uit HC 20.15 T. Kool
25 jan Vrouwenvereniging. Op weg naar de nieuwe aarde. #3 19.30 I. v.d. Fliert
31 jan Huiskring. Paulus beter begrijpen hfdst 6 14.30 T. Verkerk
31 jan Emmaüskring. Vreugde als levensstijl  19.45 E. Fopma
       

Uiterlijk 21 januari kopij inleveren voor mededelingenblad februari 2018


Alphacursus

Datum Omschrijving Tijd Plaats
06 feb Start cursus 18.30 Immanuëlkerk
  - Is er meer? (saai, onwaar en achterhaald) 18.30 Immanuëlkerk
  - Wie is Jezus? 18.30 Immanuëlkerk
  - Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? 18.30 Immanuëlkerk
  - Hoe kun je geloven en hoe leidt God ons? 18.30 Immanuëlkerk
  - Bidden en bijbel lezen, waarom en hoe? 18.30 Immanuëlkerk
  - Wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest? 18.30 Immanuëlkerk
  - Alphadienst 09.30 Immanuëlkerk
  - Hoe kan ik het kwade weerstaan? 18.30 Immanuëlkerk
  - Slotavond 18.30 Immanuëlkerk

 

Nadere informatie: Dhr. W. Ferwerda, telefoon: 020 - 643 34 06
E-mailadres:


Emmaüscursus

Datum Omschrijving Tijd Plaats
       

De data voor de cursus zijn nog niet bekend. Zodra ze bekend zijn, zullen ze hier worden vermeld.

Deze cursus is bestemd voor mensen die de Alpha-cursus hebben gevolgd, oud-cursisten, gemeenteleden, gastleden en belangstellenden. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Nadere informatie:
Dhr. W. Ferwerda
Telefoon: 020 - 643 34 06
E-mailadres: