Agenda

Hieronder staan de agenda van de kerkdiensten van de Immanuëlkerk, de algemene agenda, en de agenda's van de Alphacursus en de Emmaüscursus.


Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Collecte Bijzonderheden
06 mei 09.30 ds. J.F. Ezinga, Lunteren Kerk  
10 mei 10.00 ds. J. van Helden   Hemelvaartsdag.
Gezamenlijke dienst A'dam-C.
In de Weteringkerk te Amsterdam
13 mei 09.30 ds. C.J. van Rhijn Zending  
20 mei 09.30 ds. C.J. van Rhijn Red een kind Pinksteren
27 mei 09.30 ds. J.W. Ploeg, Asperen Open Doors  
27 mei 19.00 ds. C.J. van Rhijn Open Doors Afscheidsdienst
03 jun 09.30 ds. H. de Jong, Bilthoven Kerk  
         

Algemeen

Datum Omschrijving Tijd Plaats
03 mei Koffieochtend voor belangstellenden 10.00 Immanuëlkerk
03 mei Kerkenraadsvergadering 19.30 Immanuëlkerk
03 mei Vrouwenvereniging. Op weg naar de nieuwe aarde. #7 19.30 C. Grunewald
09 mei Emmaüskring. Vreugde als levensstijl  19.45 A. Gelling
09 mei Bijbelstudiekring. Rom. 15 20.00 IJ. Postma
15 mei Bijbelstudie- en gesprekskring. Habakuk 1: 1-12 20.15 T. Kool
16 mei Huiskring. Paulus beter begrijpen hfdst 10 14.30 T. Verkerk
17 mei Vrouwenvereniging. Jaarlijks uitstapje    
23 mei Emmaüskring. Vreugde als levensstijl  19.45 H. van der Stroom
26 mei Feestelijke afscheidsavond familie van Rhijn 17.30/20.30 Immanuëlkerk
29 mei Betacursus   Immanuëlkerk
29 mei Bijbelstudie- en gesprekskring. Habakuk 1: 12-17 20.15 B. Goossens
30 mei Bijbelstudiekring. Rom. 16 20.00 Fam. Grunewald
       

Uiterlijk 20 mei kopij inleveren voor mededelingenblad juni 2018


Alphacursus

Datum Omschrijving Tijd Plaats
  - Is er meer? (saai, onwaar en achterhaald)   Immanuëlkerk
  - Wie is Jezus?   Immanuëlkerk
  - Waarom is Jezus aan het kruis gestorven?   Immanuëlkerk
  - Hoe kun je geloven en hoe leidt God ons?   Immanuëlkerk
  - Bidden en bijbel lezen, waarom en hoe?   Immanuëlkerk
  - Wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest?   Immanuëlkerk
  - Alphadienst   Immanuëlkerk
  - Hoe kan ik het kwade weerstaan?   Immanuëlkerk
  - Slotavond   Immanuëlkerk

 

Nadere informatie: Dhr. W. Ferwerda, telefoon: 020 - 643 34 06
E-mailadres:


Emmaüscursus

Datum Omschrijving Tijd Plaats
       

De data voor de cursus zijn nog niet bekend. Zodra ze bekend zijn, zullen ze hier worden vermeld.

Deze cursus is bestemd voor mensen die de Alpha-cursus hebben gevolgd, oud-cursisten, gemeenteleden, gastleden en belangstellenden. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Nadere informatie:
Dhr. W. Ferwerda
Telefoon: 020 - 643 34 06
E-mailadres: